ACTIVITIES & FACILITIES

TOUR & TRAVEL

ชุมชนบ้านท่าระแนะ

Open 8:00 - 18:00

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ห่างจากโรงแรมเพียง 2 กม.เท่านั้น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ อายุกว่า 100 ปี เป็นอัศจรรย์ป่าชายเลน 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด ความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่การนั่งเรือไปลานตะบูน เดินบนรากไม้และเล่นโบว์ลิ่งลูกตะบูน เราจะผ่านป่าถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจากและป่าตะบูน ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบเวลาน้ำขึ้น - ลง ก่อนใช้บริการ

นายสายชล  สุเนตร โทร 081 161 6694

ชุมชนบ้านช้างทูน

Open 9:00 - 18:00

ตั้งอยู่ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นิเวศและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดตราด มีชนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดตราดคือ“กลุ่มชาติพันธุ์ชองเผ่าซัมเร”หรือ“ชาวชอง” กิจกรรมมี ร่อนพลอยแดง

สปาสุ่มไก่ ทานข้าวเหนียวมูลห่อใบละป้าง

แกงไก่กล้วยพระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลุงหนุ่ม โทร 090-124-9068

กระดาษ grungy

หาดทรายดำ

Open 8.30 - 16.30

ตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด อยู่ในพื้นที่ของป่ามะขาม ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หาดทรายดำอยู่ปะปนกับต้นไม้ของป่าชายเลน ทำให้พื้นที่เหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วย มีลักษณะเป็นสันทรายทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอดแนวเต็มไปด้วยเม็ดทรายสีดำละเอียด ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตาธรรมชาติ และพบได้เพียง 5 แห่งทั่วโลกเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบเวลาน้ำขึ้น - ลง ก่อนใช้บริการ

โทร 039-510-841, 039-510-962,

080-574-5544

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

Open 7:30 - 21:00

มีชื่อเสียงในการทำงอบ เรียกว่า "งอบน้ำเชี่ยว" เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราดที่สืบทอดมาแต่โบราณ นอกจากการทำงอบแล้วที่บ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมง เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯ ลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไปท่าเรือเกาะช้าง บ้านน้ำเชี่ยวมี พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 039-597259

กระดาษ grungy

พิพิธภัณฑ์จังหวัดตราด

Open  09.00-16.00 ปิดวันจันทร์

ตั้งอยู่ที่ถนนสันติสุข อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ- สถานประจำเมืองแห่งนี้ใช้อาคารศาลากลาง จังหวัดหลังเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมืองตราด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เสียค่าเข้าชมคนละ 10 บาท 

โทร 039-512291, 039-511951